Zakrzep w oku zawsze powoduje pogorszenie widzenia, a stopień uszkodzenia oka zależy od wielkości zakrzepu. Zwykle aby ratować widzenie leczenie okulistyczne musi być prowadzone łącznie z leczeniem ogólnym i obejmuje laser, zastrzyki z leków anty-VEGF i sterydy. Niekiedy konieczne jest leczenie operacyjne- witrektomia.

Co to jest zakrzep w oku?

Schorzenie to polega na zamknięciu światła głównej żyły siatkówki (zakrzep żyły środkowej siatkówki – CRVO, ang. central retinal vein occlusion) lub jej odgałęzienia (zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki – BRVO, ang. branch retinal vein occlusion), co powoduje różnego stopnia pogorszenie widzenia.

Czego nie wolno robić przy zakrzepicy?

Unikać należy jednocześnie masła, śmietany, smalcu, oleju kokosowego oraz palmowego, tłustych mięs i tłustego nabiału, serów żółtych, boczku, twardych margaryn. Zawierają one tłuszcze nasycone oraz tłuszcze trans, które bardzo niekorzystnie działają na poziom cholesterolu we krwi oraz zwiększają ryzyko zakrzepów.

Co jest przyczyną zakrzepicy?

Przyjmuje się jednak, że najczęstszą przyczyną powstawania zakrzepicy jest długotrwałe unieruchomienie nogi oraz stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych u osób z dodatkowymi czynnikami ryzyka. Bardzo rzadko zdarza się, by zakrzepica wystąpiła w kończynach górnych.

Jak długo leczy się zakrzep w oku?

Rokowanie po zakrzepie żyły siatkówki. Po zakrzepie głównej gałęzi żyły środkowej siatkówki ostrość widzenia gwałtownie się obniża z powodu wspomnianego wyżej obrzęku siatkówki i krwotokom. W ciągu 6 miesięcy leczenia u 50% chorych ostrość wzroku ulega poprawie do około 50% ostrości wzroku wyjściowej.

Jak się leczy odwarstwienie siatkówki?

Nie ma metod zachowawczych. Podstawowe sposoby leczenia odklejenia się siatkówki to laseroterapia i leczenie operacyjne. W przypadku otworopochodnego odklejenia się siatkówki okulista wykona operacyjne zamknięcie ubytków, co ma również znaczenie profilaktyczne w powstawaniu nowych zmian.