Jak wygląda żmija w Polsce?

Wygląd żmii Jej charakterystyczną cechą jest ciemny zygzak na grzbiecie, tzw. „wstęga kainowa”, chociaż nie zawsze jest on widoczny (np. u odmiany melanistycznej go nie zobaczymy). Inne znaki szczególne: ciało zwęża się w kierunku głowy, głowa – trójkątna, sercowata, oddzielona od reszty ciała.

Jaki kolor ma żmija zygzakowata?

Znane są trzy podstawowe odmiany barwne żmii zygzakowatej. Pierwsza z nich to odmiana srebrna bądź popielata, która przeważnie występuje u samców. Samice jak i młode są przeważnie brunatne, rzadziej brązowe lub rdzawe. Najrzadszą jest odmiana melanistyczna (czarna).

Co je żmija zygzakowata?

Długość ciała żmii dochodzi do ok. 80 cm. Zwierze to można spotkać na obrzeżach lasów i na podmokłych łąkach. Poluje głównie na gryzonie, ale zjada też żaby, jaszczurki i pisklęta ptaków.

Jak rozmnaża się żmija zygzakowata?

Gody rozpoczynają się w kwietniu lub maju. Samce walczą o samicę, oplatając się przednimi odcinkami ciała i poprzez ruchy wahadłowe powalić przeciwnika na ziemię. Żmija zygzakowata jest jajożyworodna. Poród ma miejsce w siepaniu lub we wrześniu.

Ile jest żmij w Polsce?

W Polsce występują trzy odmiany żmij: brązowe, srebrzyste i czarne. Ich wspólną cechą rozpoznawczą jest zygzak na grzbiecie, znak „x” na głowie i pionowa źrenica oka.

Gdzie w Polsce można spotkać żmiję zygzakowatą?

Żmija zygzakowata lubi lasy oraz polany, a także miejsca, w których może się wygrzewać – kamieniste tereny czy pola. Ten gatunek gada występuje w całej Polsce. Żmiję zygzakowatą możemy spotkać w Sudetach, Bieszczadach, Karpatach, na Pomorzu i nieco rzadziej w Tatrach.

Zobacz również:  Jak wygląda nadżerka szyjki macicy?

Jak wyglądają jadowite węże w Polsce?

Jedynym jadowitym gatunkiem węży żyjących w Polsce jest żmija zygzakowata (Vipera berus), znajdująca się pod ochroną. Długość jej ciała wynosi 45–75 cm, oprócz tego posiada ona płaską, trójkątną głowę, pokrytą drobnymi łuskami.

Po czym można rozpoznać żmije?

Żmija zygzakowata osiąga długość do 90 cm, jej źrenice są pionowe, płaska głowa wyraźnie wyróżnia się na tle reszty ciała. Występuje w trzech odmianach kolorystycznych: brązowej, czarnej i szarej. Cechą wspólną wszystkich jest zygzak na grzbiecie, jednak u ciemnych okazów można go nie zauważyć.

Jak wygląda żmija w lesie?

Co do wyglądu to żmija zygzakowata jest wężem o krępej budowie ciała, nie przekraczającym 1 m długości (średnio 70-90 cm). Charakteryzuje się jednym z najbardziej zróżnicowanych umaszczeniem w świecie węży.

Czy żmija zygzakowata jest pod ochroną w Polsce?

Pamiętajmy, że żmija zygzakowata jest gatunkiem chronionym, objętym częściową ochroną gatunkową. W celu ich ochrony ustanowiono szereg zakazów, takich jak zakaz umyślnego zabijania i okaleczania, zakaz chwytania, przetrzymywania, niszczenia siedlisk, schronień, a także umyślnego płoszenia i niepokojenia żmij.

Czy żmija zygzakowata jest jadowita?

Jedynym jadowitym wężem w Polsce jest żmija zygzakowata (Vipera berus). Jej ukąszenie bywa szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych, nie stanowi jednak zwykle śmiertelnego zagrożenia dla zdrowych osób dorosłych.

Czy żmija zygzakowata może zabić człowieka?

Jad żmii jest mieszaniną kilku toksyn i może prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, martwicy tkanek, zmniejszenia krzepliwości krwi, zmiany rytmu pracy serca. W skrajnych wypadkach prowadzi nawet do śmierci. Zagrożone jest 1% osób ukąszonych, stąd konieczne jest podanie surowicy.

Czy żmija zygzakowata może być czarna?

Żmija zygzakowata – występowanie Żmije w Polsce można spotkać praktycznie wszędzie i to w kilku odmianach: szara. rudobrązowa. cała czarna.

Zobacz również:  Jakie narkotyki w moczu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *