Ile cm jest w MM?

Ile to jest 4 dm 6 cm?

Ile to jest 6 mm?

Ile mm ma 1 cal?

Jak obliczyć cm na mm?

Wstawiając 1 milimetr do wzoru wychodzi, że 1 mm to 0.1 centymetrów.

Ile to 1 mm na DM?

Ile to jest 1 cm?

Centymetr (symbol: cm) – jednostka długości, podwielokrotność metra, równa 10−2 m, czyli 1/100 m. Składa się z 10 milimetrów. Centymetr jest jednostką podstawową w układzie jednostek miar CGS (centymetr gram sekunda). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-2 m, czyli 1 · 10-2 m.