Cena całkowita kursu: 1500 zł 969 zł

Ile trwa kurs hipoterapii?

Kurs nadaje UPRAWNIENIA ZAWODOWE Instruktora, specjalność: HIPOTERAPIA. 25 h praktyk, w tym 10 z pacjentem. Hipoterapia to metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia.

Po co hipoterapia?

Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym wzorcem chodu czy po amputacjach.

Kto może prowadzić hipoterapię?

Kto może prowadzić zabiegi hipoterapeutyczne? Hipoterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na terapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Ile zarabia instruktor hipoterapii?

Wszystko zależy od warunków ustalonych z właścicielem stadniny, ośrodka czy klubu jeździeckiego. W Polsce, przy umowie o pracę lub umowie o dzieło, początkujący instruktor hipoterapii może liczyć na średnie zarobki w granicach od 1600 do 2200 złotych miesięcznie.

Ile kosztuje kurs na instruktora jazdy konnej?

Koszt szkoleń na instruktorów wynosi około 1000-1500 zł. Warto pamiętać, że niektóre szkoły jeździeckie wpisane są do rejestru instytucji szkoleniowych urzędu pracy i w związku z tym bezrobotni mogą otrzymać refundację wydatków na kurs instruktora jazdy.

Co trzeba zrobić żeby zostać Hipoterapeutą?

Aby zostać hipoterapeutą najlepiej ukończyć kurs. Składa się on z kilku etapów: pierwszym z nich jest egzamin jeździecki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozpoczyna się dziesięciodniowe sesje wykładowe, podczas których prowadzone są wykłady z medycyny, psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, hipologii i hipoterapii.

Co to jest hipoterapia dla dzieci?

Hipoterapia to terapeutyczne oddziaływanie konia na człowieka. Wyróżniamy różne formy tej interakcji – od specjalistycznej fizjoterapii na koniu, poprzez psychopedagogiczną jazdę konną do terapii samym kontaktem z koniem.

Jak zostać instruktorem boksu?

Jak wygląda egzamin na instruktora nauki jazdy konnej?

Pełny kurs Instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją jazda konna zawiera zajęcia teoretyczny, praktyczne i egzaminy. Egzaminy zdaje się z lonżowania, prowadzenia jazdy, jeździectwa bezpośredniego i z teorii. Jako, że posiadam brązową odznakę jeździecką byłam zwolniona z egzaminu praktycznego (z jazdy konnej).