Poinformowanie pracodawcy o ciąży pracownicy powinno nastąpić poprzez przedłożenie mu tzw. zaświadczenia o ciąży, o którym mowa w art. 185 § 1 Kodeksu pracy.

Po co zaświadczenie o ciąży?

Kodeks pracy nadaje kobietom w ciąży szczególne przywileje. Są one między innymi chronione przed zwolnieniem czy zmiana warunków pracy i płacy. Aby tak się stało konieczne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzające ciążę (mówi o tym Art. 185 § 1 k.p.).

Czy ginekolog wystawia zaświadczenie o ciąży?

Czy zaświadczenie musi wystawić lekarz ginekolog? Najczęściej zaświadczenie o ciąży jest wystawione przez lekarza ginekologa. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Czy pracownica musi przedstawić zaświadczenie o ciąży?

Pracownica powinna dostarczyć zaświadczenie od lekarza Art. 185 z 26 stycznia 1974 r. Kodeks pracy przewiduje, że stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. W związku z tym zażądanie od pracownicy przedstawienia takiego zaświadczenia będzie uzasadnione.

Jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy w ciąży?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć, że ciąża powinna zostać po- twierdzona zaświadczeniem lekarskim. Ochrona nie dotyczy pracownicy zatrudnionej na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Kto wystawia zaświadczenie o porodzie?

Przed porodem Twój ginekolog powinien wypisać dla Ciebie zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (jeżeli planujesz część urlopu wykorzystać przed porodem) lub w szpitalu po porodzie powinnaś otrzymać zaświadczenie o urodzeniu dziecka.

Jak poinformować szefa o ciąży?

Nie ma żadnego przepisu, który wskazywałby konkretny czas, w którym o ciąży należy poinformować. Nie ma również takiego obowiązku. Tym samym to Ty decydujesz o tym, czy i kiedy przekażesz tę wiadomość przełożonemu. Jeżeli uznasz, że chcesz to zrobić od razu i pobiec z testem ciążowym do pracy – nie ma problemu.

Czy pracodawca może zatrudnić kobietę w ciąży?

Prawo nie zabrania podjęcia zatrudnienia kobiecie w ciąży, o ile czuje się na siłach podjąć zatrudnienie. Nie jest też zabronione skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego po niedługim okresie czasu pod warunkiem, że świadczenie pracy w ciąży rzeczywiście wystąpiło.

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży 2022?

Rozmowa z pracodawcą o ciąży powinna być dobrze przemyślana. Nie rób tego spontanicznie, zaplanuj, kiedy chcesz o tym powiedzieć. Jeśli wykonujesz pracę niezagrażającą zdrowiu twojego dziecka, możesz odłożyć to na drugi trymestr ciąży, w którym ciąża zaczyna być już widoczna.

Jak udowodnic ciążę?

1996 nr 69 poz. 332). Zaświadczenie o ciąży może być wystawione przez dowolnego lekarza – niekoniecznie ginekologa, może to być lekarz rodzinny – według wzoru Mz/L-1. Co ważne, wynik badania USG nie zastąpi zaświadczenia lekarskiego i nie stanowi dowodu potwierdzającego ciążę.

Gdzie należy przechowywać zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży?

Odpowiedź: Tak. Jeżeli pracownica przedstawi pracodawcy zaświadczenie o stanie ciąży, należy wpiąć je do części B akt osobowych (§6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. ).

Jak poinformować szefa o ciąży?

Kiedy w Niemczech trzeba poinformować pracodawcę o ciąży?

Paragraf 15 niemieckiej ustawy o ochronie macierzyństwa (niem. Mutterschutzgesetz) stanowi wprawdzie, że kobieta będąca w ciąży powinna poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę, podając przy tym przewidywany termin porodu, gdy tylko dowie się, że jest w ciąży.