Co zalicza się do nękania?

Nękanie polega najczęściej na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia.

Kiedy można założyć sprawę o nękanie?

Aby można było mówić o jego popełnieniu, zachowanie sprawcy musi wywołać u ofiary uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność. Odnosząc się do poczucia zagrożenia, chodzi o zobiektywizowaną ocenę a nie jedynie subiektywne odczucia osoby prześladowanej.

Jak udowodnić nękanie?

Może objawiać się śledzeniem, nachodzeniem, pukaniem do drzwi w środku nocy, natarczywymi telefonami oraz wiadomościami tekstowymi. W bardziej agresywnych przypadkach prześladowca wykonuje ofierze zdjęcia, nagrywa ją kamerą, rozsiewa też oczerniające plotki, a nawet stosuje fizyczną przemoc.

Co grozi za nękanie drugiej osoby?

Uporczywe nękanie grozi pozbawieniem wolności do lat trzech. Jeśli jednak jego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ile jest za stalking?

190a § 3 k.k. (czyli kiedy następstwem nękania lub podszywania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie), to obecnie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (wcześniej sprawca podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10).

Jak długo musi trwać stalking?

Chodzi o owe 3 miesiące jako okres wyznaczający uporczywość. Innymi słowy – minimalny upływ czasu po jakim można stwierdzić, że mamy do czynienia z przestępstwem uporczywego nękania, to trzy miesiące.

Na czym polega Stalkowanie?

Stalkować to śledzić, osaczać i prześladować kogoś, utrudniając mu życie i zagrażając jego bezpieczeństwu. Osobę, która dopuszcza się stalkowania, nazywamy stalkerem/stalkerką. W polskim kodeksie karnym stalking stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Zobacz również:  Jaka może być przyczyna krwawienia z nosa?

Co to znaczy być stalkerem?

Słowo stalker pochodzi od angielskiego słowa stalk oznaczającego skradać się, tropić, podchodzić i oznacza osobę, która w sposób natarczywy śledzi jakąś osobę. Stalker może prześladować osobę zarówno mając z nią fizyczny kontakt (chodzić za nią, czekać pod jej domem itp.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *