FMS polega na ocenie wykonania siedmiu podstawowych zadań ruchowych, takich jak pompka czy przysiad. Zadania te umożliwiają zaobserwowanie ujawniających się słabości i zaburzeń ruchu. Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego przyboru przypominającego półtorametrową deskę z narysowaną miarą.

Co bada test FMS?

FMS składa się z siedmiu podstawowych testów, które oceniają różne cechy, jak: mobilność w stawach, elastyczność mięśni, koordynację, stabilizację oraz równowagę. Przysiad jest nieodzownym elementem wielu dyscyplin sportowych, ale także codziennych aktywności. Głęboki przysiad służy do globalnej oceny mechaniki ciała.

Jakie są testy sprawności fizycznej?

Do najpopularniejszych testów na wydolność zalicza się test Coopera, próbę harwardzką i test Ruffiera. Te metody pomiaru pomagają ustalić, czy organizm sportowca jest przystosowany do wysiłku fizycznego. Można je wykonać samodzielnie, gdyż nie wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu.

Co to są testy funkcjonalne?

Testowanie funkcjonalne ma na celu sprawdzenie, czy aplikacja działa zgodnie z wymaganiami w określonych warunkach. Osoba testująca na różnych poziomach testów sprawdza, czy oprogramowanie działa zgodnie z wymaganiami biznesowymi, postawionymi przez interesariuszy, oraz czy spełnia oczekiwania użytkowników.

Co to jest trening funkcjonalny?

Trening funkcjonalny polega na wykonywaniu ruchów naśladujących codzienne czynności. Jest przeciwieństwem aktywności takich jak np. trening split, który polega na pracy nad inną partią mięśni podczas jednej sesji. Trening funkcjonalny zakłada bowiem współdziałanie ze sobą poszczególnych partii mięśniowych.

Jaki test wykonać do określenia poziomu siły maksymalnej?

BEEP TEST. Beep Test (Test Wydolności Tlenowej) jest oceną motorycznych zdolności wytrzymałościowych człowieka. Oceniamy możliwości przeciwstawienia się zmęczeniu i umiejętności długotrwałego wykonywania określonej pracy.