Stereotypie ruchowe (SR) definiowane są jako ruchy mimowolne, o określonym wzorcu, powtarzalne, skoor- dynowane, rytmiczne i nieodruchowe. Charakteryzują się tym, że poprzez stymulację czuciową lub rozpro- szenie uwagi pacjenta, można je natychmiast przerwać.

Co to znaczy stereotypowe zachowania?

Zachowania stereotypowe to zachowania, które charakteryzują się powtarzaniem tych samych sekwencji motorycznych: „To powtarzające się i często bezsensowne zachowania, będące pewnego rodzaju systemem obronnym organizmu. Stanowią mechanizm adaptacyjny chroniący przed powstawaniem psychosomatycznych zaburzeń.

Czym jest triada zaburzeń autystycznych?

Obecnie objawy autyzmu dzieli się na trzy następujące kategorie: zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym, zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz sztywność w zachowaniu, zainteresowaniach i wzorcach aktywności. Określa się je jako tzw. triadę autystyczną.

Na czym polega autyzm?

Autyzm cechuje brak reakcji ze strony dziecka na polecenia, brak zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów jak i mowy. Często zachowanie autystycznego dziecka odbieramy jako dziwne. Autyzm rozumiany jest jako spektrum.