Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym wzorcem chodu czy po amputacjach.

Co daje obcowanie z koniem?

dzieci, przez obcowanie z końmi, głaskanie, karmienie, czyszczenie, uczą się ich zachowań i reakcji. Istota jeździectwa leży w poznaniu konia, wypracowaniu szacunku i harmonii miedzy nim a człowiekiem. Jazda konna pozwala nabyć bardzo wiele ważnych życiowych umiejętności.

Na czym polega hipoterapia?

Hipoterapia to rehabilitacja, jak i leczenie niepełnosprawności za pomocą koni. Sukces tej metody tkwi w specyfice poruszania się konia oraz jego usposobieniu. To jedna z najbardziej uniwersalnych metod rehabilitacji, która pomaga w wielu przypadkach.

Od jakiego wieku dziecko na Hipoterapie?

Do hipoterapii wybiera się konie, które są starsze niż 5 lat.

Ile trwa hipoterapia?

2. Hipoterapia – jak wygląda. Zajęcia powinny odbywać się co najmniej dwa razy w tygodniu i trwać nie dłużej niż 30 minut. Dzięki temu pacjent nie jest przemęczony.

Ile kosztuje hipoterapia?

Jak wyglądają zajęcia hipoterapii?

Można wyróżnić kilka form hipoterapii, w tym bierną, polegającą na poddawaniu się ruchom zwierzęcia, konną fizjoterapię, czyli wykonywanie ćwiczeń na końskim grzbiecie, pedagogiczną jazdę konna z elementami woltyżerki, terapię kontaktu. Dobiera się je w zależności od rodzaju problemu pacjenta i zaleceń lekarza.

Jak się nazywa terapia z koniem?

„Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.”

Jakie rasy koni do hipoterapii?

Wśród ras przydatnych do hipoterapii wymienia się najczęściej konie huculskie, koniki polskie, haflingery oraz rodzime konie półkrwi [1, 2, 5, 6, 9, 11]. Najczęściej użytkowane są wałachy [1, 2, 9, 11], chociaż wielu hipoterapeutów uważa, że klacze są szczególnie wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych [1, 7, 9].

Co trzeba zrobić żeby zostać Hipoterapeutą?

Aby zostać hipoterapeutą najlepiej ukończyć kurs. Składa się on z kilku etapów: pierwszym z nich jest egzamin jeździecki. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozpoczyna się dziesięciodniowe sesje wykładowe, podczas których prowadzone są wykłady z medycyny, psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, hipologii i hipoterapii.

Jak przygotować konia do hipoterapii?

Szkolenie konia pracującego w hipoterapii jest niezwykle ważne. Musi być urozmaicone, ciekawe dla konia, wymagające skupienia jak i dające możliwość rozluźnienia. Praca „z ziemi”, zabawy z koniem, jazda na ujeżdżalni i spacery w terenie, wszystkie te elementy powinny być stałym programem treningu konia do hipoterapii.

Co to jest Animaloterapia?

Animaloterapia to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób z niepełnosprawnością, polegająca na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Odbiorcami animaloterapii są osoby z zaburzeniami i deficytami w sferze psychoruchowej.

Jak zostac instruktorem hipoterapii?

Pracę w zawodzie instruktora hipoterapii można podjąć po ukończeniu kursu na instruktora rekreacji ruchowej hipoterapia. Warunkiem przystąpienia do takiego kursu jest dobry stan zdrowia, jak również potwierdzenie posiadanych umiejętności jeździeckich.

Jakie są rodzaje Zooterapii?

Jakie rasy koni do hipoterapii?

Wśród ras przydatnych do hipoterapii wymienia się najczęściej konie huculskie, koniki polskie, haflingery oraz rodzime konie półkrwi [1, 2, 5, 6, 9, 11]. Najczęściej użytkowane są wałachy [1, 2, 9, 11], chociaż wielu hipoterapeutów uważa, że klacze są szczególnie wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych [1, 7, 9].

Jak się nazywa terapia z koniem?

Termin hipoterapia pochodzi od greckich słów: „hippos”, oznaczającego „koń” i „therapeia”, czyli „terapia”. Jest to sposób rehabilitacji ruchowej, wywiedziony z neurofizjologii (funkcjonowania układu nerwowego), którego podstawowym elementem jest kontakt z koniem.

Co to jest Animaloterapia?

Animaloterapia to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób z niepełnosprawnością, polegająca na bliskim i naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Odbiorcami animaloterapii są osoby z zaburzeniami i deficytami w sferze psychoruchowej.

Jak zostac instruktorem hipoterapii?

Pracę w zawodzie instruktora hipoterapii można podjąć po ukończeniu kursu na instruktora rekreacji ruchowej hipoterapia. Warunkiem przystąpienia do takiego kursu jest dobry stan zdrowia, jak również potwierdzenie posiadanych umiejętności jeździeckich.